Nu ägnar vi ett ögonblick åt att skratta åt vetenskapligt språkbruk

För tillfället är jag inte kapabel att skriva någon längre eller allvarligare bloggpost — plikten kallar lite för mycket. Istället ett par små stycken nördhumor.

1.

Neil Saunders har ritat ett fint diagram:


(Bilden är från Neil Saunders blogg What You’re Doing is Rather Desperate och Creative commons-licensierad.)

Kurvorna visar alltså förekomsten av ordet ”novel” i titlar och sammanfattningar artikeldatabasen PubMed, det totala antalet artiklar i PubMed och till sist frekvensen av artiklar som använder ordet ”novel”.

Som synes ökar det dramatiskt, även med i förhållande till tillväxten av artiklar i PubMed. (Men frekvensen är ändå inte så hög — skalan går ju från 0 till 6%.) Den biomedicinska forskningen blir uppenbarligen bara mer och mer nyskapande. Eller självgod.

(Nördar som vi är kan vi också lägga märke till att Neil använder ggplot2-paketet till R för att rita diagrammet, vilket jag också verkligen borde lära mig.)

2.

Jag gillar ordet genom — som ett snyggare uttryck för en organisms hela DNA-sekvens. Det finns också en viss rimlighet i att kalla studiet av genomet för genomik. Ibland kallas de mRNA-strängar en cell skapar som arbetskopior av gener för transkriptomet; det är lite mindre snyggt men användbart. De proteiner en cell tillverkas kallas på samma sätt proteomet. Och visst, den som studerar transkriptomet eller proteomet kanske sysslar med transkriptomik eller proteomik — eller bara grenar av genomik.

Men vid ”metabolomiken” drar jag min gräns. ”Metabolomet” ska alltså vara de metaboliter, alltså ämnen, som en cell hanterar i alla sina livsprocesser… Vad är det för fel på ”ämnesomsättning”?

Tyvärr är det en ganska populär hobby att hitta på nya -omiker. Evolutionsbiologen Jonathan Eisen brukar lista de riktigt hemska på sin blogg som ”Bad Omics Word of the Day”. Min favorit? miRNAome — antingen outtalbart eller obegripligt (eller både och).

Via hans blogg, Tree of Life, hittar vi också Fields & Johnston, A Crisis in Postgenomic Nomenclature och följande observation:

Perhaps it is not completely coincidental that ‘ome is also the anglicized form of ‘oma (1), commonly used to name such unwelcome intrusions as sarcoma, lipoma, and fibroma. (Mina länkar.)