Dagens rekommendation: två berättelser bakom en artikel

Metagenomik handlar om att använda modern massivt parallell sekvensering för att studera vilka gener som finns i en viss miljö. Ta jord till exempel: jorden är full med olika organismer, både bakterier, svampar, små djur, växter och så vidare. Ett sätt att ta reda på vad som finns där är att isolera dna från jorden, oavsett vilka varelser det kommer ifrån, sekvensera det och försöka identifiera var de olika sekvenserna kommer ifrån. Tackling soil diversity with the assembly of large, complex metagenomes (Chuang Howe m.fl. 2014) är ett exempel på detta: författarna har hittat på en rad nya metoder för att passa ihop sekvenserna, dela upp upp dem och hantera mängden data. (Det är sällan i biologi som en får ihop en riktigt stor mängd data, men det här är ett sådant fall.) Både C. Titus Brown, som lett gruppen och Adina Chuang Howe, förstaförfattaren till artikeln har skrivit öppenhjärtiga bloggposter om hur artikeln kom till. Läs dem och titta bakom kulisserna!

Dagens rekommendation: rosa bär av bakterier

Jag gillar verkligen när författare till vetenskapliga artiklar skriver om historien bakom en artikel: vad de gjorde, lite hur arbetet utvecklades och, framför allt, varför ämnet är så roligt. Lizzy Wilbanks, som doktorerar i mikrobiologi, har skrivit en sådan om sin artikel Microscale sulfur cycling in the phototrophic pink berry consortia of the Sippewissett Salt Marsh (Wilbanks & co 2014). Det hon studerar är en sorts aggregat av bakterier som lever ihop och bildar rosa klumpar som ser ut som och kallas ”pink berries”. Bären består av svavelbakterier som ger dem den rosa färgen och andra bakterier som använder sulfatet de producerar. Det är ett kul exempel på samarbete mellan olika bakterier. Så gå och läs hela!

Dagens rekommendation: virus som lever på bakterier som lever på träd

Jag var ju på konferens i somras: ESEB2013, som var helt fantastisk — som en festival av vetenskap. Föredragen spelades in och nu börjar det komma upp fler på konferensens youtube-kanal. Det är förstås fråga om ganska tekniska presentationer riktade till en expertpublik, men många av föredragshållarna är så bra och underhållande att jag tror att det är i allra högsta grad tillgängligt för en lite nördigt intresserad allmänhet: vetenskap som är fullt tjänlig som populär/vetenskap!

Dagens föredrag: Britt Koskella är en evolutionsbiolog som jobbar med interaktioner mellan parasiter och värdorganismer. Här berättar hon om bakteriofager som lever på bakterier som lever på kastanjer, deras interaktioner och deras evolutionära anpassning till sin närmiljö och till varandra, från sessionen om snabb evolution. Inte nog med att en kan flytta bakterier och virus fram och tillbaka för att pröva hur de klarar sig i en ny miljö, dessutom går det att frysa ner och tina dem igen, så att en kan jämföra gamla organismer med nya och se anpassning i realtid!