En rekommendation till

Ännu en länk i min fortsatta frånvaro: fantastiska bilder av små saker är en av anledningarna att ägna sig åt biologi.

Nikon Small World 2011