Vad bestämmer fåglarnas kön?

Någon frågade på Facebook ungefär såhär: Fåglarna har andra könskromosomer än vi, ZW istället för XY, och det är honorna som har den lilla konstiga kromosomen (W) och hanarna som har två av samma (Z). Varför kallas ZW-individen hona och inte hane, när XY-däggdjur kallas hanar?

Jo, för att kön (nu i den strikt biologiska bemärkelsen) inte handlar om kromsomer eller ens hur olika delar av kroppen ser ut; det handlar bara om könsceller. Den som gör de stora könscellerna är hona och den som gör de små är hane. Det finns arter som har sexuell reproduktion men där alla producerar lika stora könsceller, men när det gäller arter som har flera storlekar är det oftast två. Den delen av kön är en dikotomi, men sedan blir det intressantare. Han- och honfunktionen kan sitta på olika kroppar eller samma; de kan komma i olika former och könsbestämningen kan vara genetisk, styras av någon miljöfaktor, vara bestämd från konceptionen eller ändras under livets gång. Här är en schyst liten video från Aaron Reedy och TED Ed (och som jag såg först på Melissa Wilson Sayres blogg) om könsbestämning i olika djur. Genetisk könsbestämning med könskromosomer är inte allmängiltig!

Videon innehåller några små konstigheter, som den enkelsträngade dna-molekylen i den haploida myran, men låt oss inte gräva ner oss i det. Och naturligtvis betyder ”pojke” och ”flicka” betydligt mer än sekundära könskaraktäristika. Förresten, hitta Nemo!