Dagens rekommendation: rosa bär av bakterier

Jag gillar verkligen när författare till vetenskapliga artiklar skriver om historien bakom en artikel: vad de gjorde, lite hur arbetet utvecklades och, framför allt, varför ämnet är så roligt. Lizzy Wilbanks, som doktorerar i mikrobiologi, har skrivit en sådan om sin artikel Microscale sulfur cycling in the phototrophic pink berry consortia of the Sippewissett Salt Marsh (Wilbanks & co 2014). Det hon studerar är en sorts aggregat av bakterier som lever ihop och bildar rosa klumpar som ser ut som och kallas ”pink berries”. Bären består av svavelbakterier som ger dem den rosa färgen och andra bakterier som använder sulfatet de producerar. Det är ett kul exempel på samarbete mellan olika bakterier. Så gå och läs hela!