”Gener påverkar” ditt och datt

Det var länge sedan jag skrev en post som den här, men en gång i tiden bestod bloggen nästan helt av gnäll på avsaknad av referenser i nyhetsartiklar om vetenskap. Delvis var det ett sätt att lägga till referenser till nyhetsartiklarna, för om en bloggpost länkade till en artikel i till exempel DN så svarade de med en länk på artikeln. Det känns som det var oskyldigare tider när tidningar tyckte det var rimligt att automatiskt länka till bloggar som skrev om dem.

Nåväl. Det börjar så här: en vän skickar en länk till den här artikeln på SVT Nyheter Uppsalas hemsida: ”Dina gener påverkar hur ditt fett lägger sig” Det är en notis med anledning av en ny vetenskaplig artikel från forskare i Uppsala. Den har till och med en liten video. Det står:

En ny studie gjord på Uppsala universitet visar att dina gener påverkar var ditt fett hamnar på kroppen.

360 000 personer har deltagit i studien, och studien kan visa att det främst är kvinnor som påverkas av sin genetik.

– Vi vet att kvinnor och män tenderar att lagra fett i olika delar av kroppen. Kvinnor har lättare för att lagra fett på höfter och ben, medan män i högre utsträckning lagrar fett i buken, säger Mathias Rask-Andersen vid institutionen för genetik vid Uppsala universitet.

Och inte så mycket mer. Min vän skriver ungefär: Men det här vet man väl ändå redan, att det kan finnas någon genetisk effekt på hur fett fördelar sig på kroppen? Det måste ligga något mer bakom forskningen som kommit bort i nyhetsartikeln. Och det gör det förstås.

Nu behöver vi hitta originalartikeln. Det finns ingen referens i nyhetsartikeln, men de har i alla fall hjälpsamt nämnt en av forskarna vid namn, så vi har lite mer information än att det är någon kopplad till Uppsala. Jag börjar med att söka efter Mathias Rask-Andersen. Först kollar jag hans Google Scholar-sida, men där finns artikeln inte än. Helt nya artiklar brukar ta en stund på sig att komma in i litteraturdatabaser. Sedan hans och forskargruppens sidor på Uppsala universitet, men de är förstås inte heller uppdaterade än. Eftersom nyhetsartikeln nämnde 360 000 individer kan vi gissa att de förmodligen använde data från UK Biobank, så vi kan titta på deras publikationssida också. Där finns nästan löjligt många artiklar som redan publicerats 2019, men inte den här.

Först efter det kommer jag på att titta på Uppsala universitets pressida efter det fullständiga pressmeddelandet. Bingo. Det innehåller en referens till artikeln i Nature Communications. Här är den: Rask-Andersen et al. (2019) Genome-wide association study of body fat distribution identifies adiposity loci and sex-specific genetic effects.

”Genome-wide association study”, står det — associationsstudie på hela genomet. Det rör sig alltså om en associationsstudie, det vill säga en studie som försöker koppla fettfördelningen till vissa genetiska varianter. Man dna-testar en massa människor och ser vilka genetiska varianter som hänger samman med att ha fettet på ett visst ställe på kroppen. (Här en mycket gammal bloggpost som försöker beskriva detta.)

Det handlar alltså inte om forskning som försöker pröva om fettfördelningen har någon genetisk grund eller inte, utan forskning som givet att fettfördelningen på kroppen har en viss genetisk grund försöker ta reda på vilka gener och genetiska varianter som påverkar. Nyhetsartikeln har alltså fått vad studien handlar om helt om bakfoten, och så här brukar det se ut när associationsstudier presenteras i media. De framställs som något som ska testa om ”gener påverkar” något eller inte. Hur kommer det sig?

Jag misstänker att associationsstudier är för svåra att beskriva kortfattat i ett pressmeddelande. Det är lättare att säga att studien visar ”att gener påverkar” än att den ”försöker hitta just de varianter av gener som påverkar”, och därför blir det vad forskaren eller kommunikatören på universitetet skriver i sitt pressmeddelande. Sedan klipper reportern ner pressmeddelandet till hanterbar längd, och då försvinner de flesta detaljer samt referensen till originalartikeln.

Så kommer det sig att nyhetsartiklar om nya associationsstudier ger helt missvisande beskrivningar av vad de handlar om.