Dagens rekommendation: virus som lever på bakterier som lever på träd

Jag var ju på konferens i somras: ESEB2013, som var helt fantastisk — som en festival av vetenskap. Föredragen spelades in och nu börjar det komma upp fler på konferensens youtube-kanal. Det är förstås fråga om ganska tekniska presentationer riktade till en expertpublik, men många av föredragshållarna är så bra och underhållande att jag tror att det är i allra högsta grad tillgängligt för en lite nördigt intresserad allmänhet: vetenskap som är fullt tjänlig som populär/vetenskap!

Dagens föredrag: Britt Koskella är en evolutionsbiolog som jobbar med interaktioner mellan parasiter och värdorganismer. Här berättar hon om bakteriofager som lever på bakterier som lever på kastanjer, deras interaktioner och deras evolutionära anpassning till sin närmiljö och till varandra, från sessionen om snabb evolution. Inte nog med att en kan flytta bakterier och virus fram och tillbaka för att pröva hur de klarar sig i en ny miljö, dessutom går det att frysa ner och tina dem igen, så att en kan jämföra gamla organismer med nya och se anpassning i realtid!