Vi härstammar inte från schimpanser

I have found it difficult, when looking at any two species, to avoid picturing to myself, forms directly intermediate between them. But this is a wholly false view; we should always look for forms intermediate between each species and a common but unknown progenitor; and the progenitor will generally have differed in some respects from all its modified descendants.

– Charles Darwin. ”On the Origin of Species…” Chap. IX. On the Imperfection of the Geological Record. (Citerat här.)

Kreationism eller intelligent design kan inte vara föreställningen att Gud skapade världen — för det finns många olika idéer om hur gudar kan ha skapat världen som inte får folk att vägra vetenskap — utan föreställningen att levande organismer av olika arter inte har ett gemensamt ursprung, fast de är så lika, och inte förändras över tid genom evolution, även om det ser ut som att de gjort det. Eftersom att evolution går att observera i realtid i naturen och i labbet blir de mer eller mindre tvungna att erkänna att evolution finns, bara att den inte kan förklara variationen i naturen. Jag tror inte det finns någon som helst mening med att lägga massor av tid på att debattera mot kreationister, särskilt när svenska kreationister är så sällsynta. Däremot tror jag att det kan vara både roligt och meningsfullt att skriva allmänt hållna saker om evolutionsbiologi som har att göra med sådant kreationister brukar säga.

Om vi frågar oss: Om människan härstammar från apor, varför finns det fortfarande apor? Eller pröva den här, tycker jag, intressantare versionen: Om flercelliga organismer härstammar från encelliga organismer, varför finns det så många bakterier? Kruxet är förstås att vi inte härstammar från nu levande encelliga organismer eller nu levande andra arter av apor. Men vi har ett gemensamt ursprung. Människor och andra apor är hyfsat lika, så vi kan sluta oss till att de sista gemensamma förfäder- och mödrar vi hade måste ha varit något som vi skulle beskriva som apor. Men det var länge sedan och många genetiska varianter har flutit under de metaforiska broarna, både för det släktled som ledde till oss och det som ledde till schimpanserna. Min pappa kom från Skåne och alltså måste jag till hälften härstamma från skåningar. Ändå finns det fortfarande skåningar.

Här är ett släktträd (från Polina Perelman m.fl, 2011, cc:by 3.0) med oss och andra levande apor. Den tekniska termen är fylogenetiskt träd, men släktträd beskriver ganska bra vad det är frågan om. Skillnaden är att det är ett träd över grupper (i det här fallet släkten) och att det saknas bild och namn på de gemensamma förfäder- och -mödrar som är förgreningarna i trädet. Det här trädet är baserat på jämförelser av dna-sekvenser mellan de nu levande arterna. Mycket riktigt ser vi att människor (Homo) har schimpanser (Pan) som närmaste släktingar och med gorillorna på lite längre håll.

journal.pgen.1001342.g001

En reaktion på ”Vi härstammar inte från schimpanser

  1. Pingback: @sweden recap | There is grandeur in this view of life

Kommentarer är stängda.