Hönan och ägget

På samma tema som igår, nämligen ofta ställda men lite aviga frågor: vad kom först, hönan eller ägget? Ägget, naturligtvis. Så många av hönans både nära och avlägsna släktingar lägger ägg, vilket betyder att deras gemensamma släktingar med största säkerhet lade ägg och alltså måste ägget vara oerhört, oerhört mycket äldre än hönan som art. Vad kom först, hönan eller hönsägget? Hönsägget, kanske. Det är inte helt enkelt att definiera arter, men om vi föreställer oss att det finns någon punkt där en individer i en population av för-höns ackumulerat tillräckligt många hönslika egenskaper för att vara det vi skulle kalla en höns så började de i alla fall sina liv som ägg. Alltså fanns hönsägg innan det fanns vuxna höns. Eller så är hönor bara en sorts teoretiska efterhandskonstruktioner människor använder för att göra naturens röra hanterbar.