Dagens rekommendation: genetisk kartläggning i naturliga hybrider

Ännu en video från ESEB2013 i somras! Luisa Pallares berättar om genetisk kartläggning, med helgenomsassociation, av skallens form hos naturliga hybrider mellan två underarter av möss. Bara för att möss och bananflugor finns som inavlade labbstammar ska en inte glömma att de har livaktiga genpooler i naturen med intressant variation. Det klassiska sättet, om jag vågar kalla det så, att kartlägga genetiska varianter som skiljer två populationer är att göra experimentella korsningar mellan dem — jag jobbar till exempel på en korsning mellan tamhöns och röda djungelhöns.  Men när de tittar naturliga hybrider får de både den höga upplösningen i en associationsstudie och styrkan i att jämföra två olika populationer.

(Bonus: Hitta min kalufs i publiken. Ledtråd: Jag sitter bredvid min handledare, och om en tar medelvärdet av längden på vårt hår blir det ungefär en pottfrisyr.)