Har blandrashundar färre ärftliga sjukdomar än rashundar?

Ungefär såhär löd frågan:

Ärver blandrashundar samma ärftliga sjukdomar som de renrasiga hundar de härstammar ifrån?

Det är såklart svårt att säga något allmängiltigt. Hybrider, alltså korsningar av individer från olika populationer, kan nämligen bli väldigt annorlunda jämfört med sina föräldrar. I hybriderna träffas ju ibland genetiska varianter som vanligtvis inte brukar förekomma tillsammans i samma individ, och hybrider tenderar att bli heterozygota för många varianter. Så om varianterna ifråga råkar fungera så att heterozygoten får någon speciell egenskap eller att de interagerar med varandra på något sätt kan hybrider bli extrema på något sätt. Hybrider kan till exempel bli sjuka på något sätt (se ett exempel med hybridinkompatibilitet i gyckelblommor); om de blir särskilt starka och friska kallas det heteros.

När det gäller sjukdomsanlag beror det så klart på hur vanligt anlaget är i de olika populationer som blandrashundens föräldrar kommer ifrån. Om det är en sjukdomsvariant med enkelt dominant/recessivt arv så måste individen få anlaget från båda föräldrarna för att bli sjuk. Om det gäller en polygen sjukdom med många riskvarianter så minskar så klart risken ju färre av dem individen bär på. Så om det olika genetiska sjukdomar som är vanliga i olika raser, vilket verkar rimligt, så borde risken generellt bli mindre för blandrashundar än för rashundar.

Det var ungefär vad jag svarade då, om än väldigt mycket kortare, för jag var ganska trött. Så långt min spekulation: här kommer lite empiriska data! Bellumori & co (2013), Prevalence of inherited disorders among mixed-breed and purebreed dogs: 27,245 cases (1995-2010). Författarna har tittat veterinärjournaler från blandrashundar och rashundar som vårdats vid University of California-Davis Veterinary Medical Teaching Hospital och som haft olika sjukdomar med en genetisk komponent. Av 24 sjukdomar var det tio som var vanligare i renrasiga hundar, 13 ingen märkbar skillnad och en som var vanligare hos blandrashundar.

Sedan är det här en observationsstudie som kan påverkas av andra systematiska skillnader mellan hur många hundar som blir diagnostiserade grupperna än genetik. Till exempel är det inte orimligt att de som har en rashund kan vara mer på sin vakt efter sjukdomar som är vanliga i den rasen. Det kan också påverka resultaten av undersökningen.

Litteratur

Bellumori, Thomas P., et al. (2013) Prevalence of inherited disorders among mixed-breed and purebred dogs: 27,254 cases (1995–2010). Journal of the American Veterinary Medical Association 242 1549-1555.

ps.

Personen svarar: ”Om någon som studerat genetik säger ”borde väl” bevisar det att personen inte har så bra koll dessvärre…”

Förlåt, men om du vill ha svar utan ”kanske” och ”väl”, fråga inte en doktorand …