Research politics

How is science political? As a working scientist, but not a political scientist or a scholar of science and technologies studies, I can immediately think of three categories of social relations that are important to science, and can be called ”politics”.

First, there is politics going on within the scientific community. We sometimes talk about ”the politics within a department” etc, and that seems like not just a metaphor but an accurate description. Who has money, who gets a position, who publishes where? This probably happens at different levels and sizes of micro-cultures, and we don’t have to imagine that it’s an altogether Machiavellian cloak and daggers affair. But we can ask ourselves simple questions like: Who in here is a big shot? Who is feared? Who do you turn to when you need to get something done? Who do you turn to when you need a name?

To the extent that scientist are humans living in a society, the politics within science is probably not all too dissimilar to politics outside. And to the extent that ideas attach themselves to people, this matters to the content of science, not just the people who do it. Sometimes, science changes in process of refinement of models that looks relatively rational and driven by theories and data. Sometimes, it changes, or doesn’t change, by bickering and animosity. Sometimes it changes because the proponents of certain ideas have resources and others don’t. Maybe we can imagine a scenario where parallel invention happen so often that, on average, it doesn’t matter who is in our out and the good ideas prevail. I doubt that is generally the case, though.

Second, there is politics in the sense of policy: government policy, international organisation policy, funding agency priorities, the strategy of a non-governmental organisation etc. Such organisations obviously have power over what research gets done and how, as they should in a democratic society — and as they certainly will make sure to, in any kind of society. To the extent that scientists respond to economic incentives and follow rules, that puts science in connection with politics. Certainly, any scientist involved in the process of applying for funding spends a lot of time thinking about how science aligns with policy and how it is useful.

Because, third, science is useful, which makes it political in the same sense that it is ethical or unethical — research responds to and has effects, even if often modest, on issues in the world. I would argue that science almost always aspires to do something useful, even if indirectly, even in basic science and obscure topics. Scientists are striving to make a difference, because they know how their topic can make a difference, when this isn’t common knowledge. Who knew that it would be important to study the molecular biology of emerging coronaviruses? Well, researchers who studied emerging coronaviruses, of course.

But even if researchers didn’t strive to do any good, all those grant applications were completely insincere and Hardy’s Mathematician’s Apology were right that researchers are chiefly driven by curiosity, pride and ambition … Almost all research would still have some, if modest, political ramifications. If there were no conceivable, even indirect, ways that some research affects any decisions taken by anyone — I’d say it’s either a case of very odd research indeed or very poor imagination.

This post is inspired by this tweet by John Cole, in turn replying to Hilary Agro. I don’t know who these scientists who don’t think that science has political elements are, but I’ll just agree and say that they are thoroughly mistaken.

Akademiskt skrivande: Magnus Linton om bra text

För några veckor sedan kom journalisten och författaren Manus Linton på videobesök till SLU och pratade om skrivande. Han är nämligen på uppdrag att få forskare att skriva bättre — han har varit ”writer-in-residence” (snygg titel) på Uppsala universitet och drivit workshopprojektet Skriven mening på samma tema. Det var inte klart för mig om det är samma projekt som pågår fortfarande trots att det enligt sidan ska ha slutat förra året, eller någon typ av fortsättning; sak samma. Föredraget handlade om vad bra text är, följt av tips. Han har en bok på samma ämne, Text & stil, som jag inte läst än men blev minst sagt sugen på.

Linton har mest arbetat med forskare inom samhällsvetenskap och humaniora, men jag tror ändå att flera poänger kan överföras på naturvetenskapliga texter. Eftersom jag verkar i ett fält med lite annan textkultur har jag lite svårt att känna igen den genre han beskrev som ”ditt nästa antologibidrag”, men jag vet i alla fall vad ”en essä på en dagstidnings en kultursida” är, även om det är tveksamt om jag någonsin kommer att skriva en sådan om min forskning. (Kultursideredaktörer, maila för all del!) Det handlade om skrivande som riktar sig till fler än de närmast sörjande — ”text som inte enbart är skriven för att undervisa eller övertyga de närmaste kollegorna”. Vilket till exempel kan innefatta forskningsansökningar, som ju oftast läses och bedöms av kunniga människor som inte är just experter på ämnet för ansökan. Och jag vågar påstå att det i viss mån kan gälla forskningsartiklar, åtminstone de som inte helt är skrivna enligt formulär 1A — till exempel olika översikt-, perspektiv- eller letter to the editor-artiklar.

Jag gillar att Linton ogenerat pratade om bra text. Det tycks mig som forskare gärna använder eufemismer som att något är ”precist” eller ”tydligt”, när de menar ”bra”. Vad menar han då med bra? En bra text fyra saker för sig: För det första, den innebär ett möte mellan författare och läsare, på så sätt att den respekterar läsarens förmåga och lämnar tillräckligt utrymme åt läsaren att tänka själv. För det andra är den meningsfull för tre olika sfärer samtidigt: för författaren själv — det finns motivation och intresse att skriva den; för den egna akademiska miljön — den har tillräcklig skärpa och stringens; och för världen utanför — den är begriplig och använder minimalt med jargong. För det tredje tar den risker. För det fjärde handlar den om något, ett visst problem, och kan visa varför det är viktigt.

Det var lätt att känna igen problembeskrivningarna. Många forskare skriver ”narcissistiskt eller ogeneröst”. Många forskare skriver ängsligt: ”Man får intrycket att huvudsyftet är att inte göra fel.” En del texter är i praktiken översikter som samplar andras slutsatser utan att bidra med något nytt — där inflikade han att naturvetare kanske inte känner igen den beskrivningen och jag fnissade för mig själv, för jag kände mycket väl igen beskrivningen. Han var också kritisk till begreppet populärvetenskap, eftersom det ”får forskare att fokusera på enkelhet, även språkligt”. Det är nog sant, kanske inte om journalistiskt kunniga forskningsskribenter, men väl om oss forskare när vi försöker skriva så att icke-forskare kan begripa. Det stämmer att det lätt blir för torftigt och för inriktat på att förklara.

För den långa listan konkreta tips tror jag man får vända sig till boken, men här är några minnesvärda tips och tekniker från föredraget: Skapa rörelse med perspektivbyten och att använda annat material än just den egna studien. Allt material — upplevelser, debatter, händelser — kan ha plats i en essä. Tänk på början och slutet; akademisk text slutar ofta svagt genom att bara ebba ut. (En vän lästen nyligen ett utkast till en av mina ansökningar och påpekade: ”Du avslutar inte med något”. Det stämde.) Vad gäller början, ge inte en massa torr bakgrund eller en rad abstrakta frågor, utan börja med något som har laddning, visar varför det som kommer är viktigt och bygger förtroende hos läsaren. Någon frågade om problemen med att skriva om kontroversiella etiska frågor, och svaret blev att man ska vara glad för att ens ämne är kontroversiellt. Balansera fakta (”hur”) och analys (”varför”). Sakpåståenden utan analys är tråkigt, men analys utan konkreta fakta är obegripligt. Jag påminns om ett citat från JBS Haldane (från hans ”How to write a popular science article”) som citerades i podcasten Genetics Unzipped nyligen: ”start from a known fact, such as a bomb explosion, a bird’s song’ or a piece of cheese” och ”proceed to your goal in a series of hops rather than a single long jump”.

Lärde jag mig något då? Det var många bra idéer som är värda att lägga på minnet. En av dem testade jag direkt — att ta bort underrubrikerna så att texten måste hänga ihop utan dem. Men om det är något vi lärt oss av att studera och undervisa är det att man inte blir särskilt mycket bättre på att göra något genom att lyssna på någon som pratar om det, hur kul och klokt det än är. Men jag ska ta fram några av hans tips nästa gång jag sitter och våndas över en asigt tråkig text jag skriver.

Two books about academic writing

The university gave us gift cards for books for Christmas, and I spent them on academic self-help books. I expect that reading them will make me completely insufferable and, I hope, teach me something. Two of these books deal with how two write, but in very different ways: ”How to write a lot” by Paul Silvia and ”How to take smart notes” by Sönke Ahrens. In some ways, they have diametrically opposite views of what academic writing is, but they still agree on the main practical recommendation.


,

”How to write a lot” by Paul Silvia

In line with the subtitle — ”a practical guide to productive academic writing” — and the publication with the American Psychological Association brand ”LifeTools”, this is an extremely practical little book. It contains one single message that can be stated simply, a few chapters of elaboration on it, and a few chapters of padding in the form of advice on style, writing grant applications, and navigating the peer review process.

The message can be summarised like this: In order to write a lot, schedule writing time every day (in the morning, or in the afternoon if you are an afternoon person) and treat it like a class you’re teaching, in the sense that you won’t cancel or schedule something else over it unless absolutely necessary. In order to use that time productively, make a list of concrete next steps that will advance your writing projects (that may include other tasks, such as data analysis or background reading, that make the writing possible), and keep track of your progress. You might consider starting or joining a writing group for motivation and accountability.

If that summary was enough to convince you that keeping a writing schedule is a good thing, and give you an idea of how to do it, there isn’t that much else for you in the book. You might still want to read it, though, because it is short and quite funny. Also, the chapters I called padding contain sensible advice: carefully read the instructions for the grant you want to apply for, address all the reviewer comments either by changing something or providing a good argument not to change it, and so on. There is value in writing these things down; the book has potential as something to put in the hands of new researchers. The chapter on style is fine, I guess. I like that it recommends semicolons and discourages acronyms. But what is wrong with the word ”individuals”? Nothing, really, it’s just another academic advice-giver strunkwhiting their pet peeves.

However, if you aren’t convinced about the main message, the book provides a few sections trying to counter common counterarguments to scheduling writing time — ”specious barriers” according to the author — and cites some empirical evidence. That evidence consists of the one (1) publication about writing habits, which itself is a book with the word ”self-help” in the title (Boice 1990, which I couldn’t get a hold of). The data are re-drawn as a bar chart without sample sizes or uncertainty indicators. Uh-oh. I couldn’t get a hold of the book itself, but I did find this criticism of it (Sword 2016):

The admonition ‘Write every day!’ echoes like a mantra through recent books, manuals, and online resources on academic development and research productivity … [long list of citations including the first edition of Silvia’s book]. Ironically, however, this research-boosting advice is seldom backed up by the independent research of those who advocate it. Instead, proponents of the ‘write every day’ credo tend to base their recommendations mostly on anecdotal sources such as their own personal practice, the experiences of their students and colleagues, and the autobiographical accounts of full-time professional authors such as Stephen King, Annie Lamott, Maya Angelou, and bell hooks (see King, 2000, p. 148; Lamott, 1994, pp. xxii, 232; Charney, 2013; hooks, 1999, p. 15). Those who do seek to bolster their advice with research evidence almost inevitably cite the published findings of behavioural psychologist Robert Boice, whose famous intervention studies with ‘blocked’ writers took place more than two decades ago, were limited in demographic scope, and have never been replicated. Boice himself laced his empirical studies with the language of religious faith, referring to his write-every-day crusade as ‘missionary work’ and encouraging those who benefitted from his teachings to go forth and recruit new ‘disciples’ (Boice, 1990, p. 128). Remove Boice from the equation, and the existing literature on scholarly writing offers little or no conclusive evidence that academics who write every day are any more prolific, productive, or otherwise successful than those who do not.

You can tell from the tone where that is going. Sword goes on to give observational evidence that many academics don’t write every day and still do well enough to make it into an interview study of people considered ”exemplary writers”. Then again, maybe they would do even better if they did block out an hour of writing every morning. Sword ends by saying that she still recommends scheduled writing, keeping track of progress, etc, for the same reason as Silvia does — because they have worked for her. At any rate, the empirical backing seems relatively weak. As usual with academic advice, we are in anecdote country.

This book assumes that you have a backlog of writing to do and that academic writing is a matter of applying body to chair, hands to keyboard. You know what to do, now go do the work. This seems to often be true in natural science, and probably also in Silvia’s field of psychology: when we write a typical journal article know what we did, what the results were, and we have a fair idea about what about them is worth discussing. I’m not saying it’s necessarily easy, fun or painless to express that in stylish writing, but it doesn’t require much deep thought or new ideas. Sure, the research takes place in a larger framework of theory and ideas, but each paper moves that frame only very slightly, if at all. Silvia has this great quote that I think gets the metaphor right:

Novelists and poets are the landscape artists and portrait painters; academic writers are the people with big paint sprayers who repaint your basement.

Now on to a book about academic writing that actually does aspire to tell you how to have deep thoughts and new ideas.

”How to take smart notes” by Sönke Ahrens

”How to take smart notes”, instead, is a book that de-emphasises writing as a means to produce a text, and emphasises writing as a tool for thinking. It explains and advocates for a particular method for writing and organising research notes — about the literature and one’s own ideas –, arguing that it can can make researchers both more productive and creative. One could view the two books as dealing with two different steps of writing, with Ahrens’ book presenting a method for coming up with ideas and Silvia’s book presenting a method for turning those ideas into manuscripts, but Ahrens actually seems to suggest that ”How to take smart notes” provides a workflow that goes all the way to finished product — and as such, it paints a very different picture of the writing process.

The method is called Zettelkasten, which is German for a filing box for index cards (or ”slip-box”, but I refuse to call it that), and metonymically a note-taking method that uses one. That is, you use a personal index card system for research notes. In short, the point of the method is that when you read about or come up with an interesting idea (fact, hypothesis, conjecture etc) that you want to save, you write it on a single note, give it a number, and stick it in your archive. You also pull out other notes that relate to the idea, and add links between this new note and what’s already in your system. The box is nowadays metaphorical and replaced by software. Ahrens is certainly not the sole advocate; the idea even has its own little movement with hashtags, a subreddit and everything.

It is fun to compare ”How to take smart notes” to ”How to write a lot”, because early in the book, Ahrens criticises writing handbooks for missing the point by starting too late in the writing process — that is, when you already know what kind of text you are going to write — and neglecting the part that Ahrens thinks is most important: how you get the ideas in place to know what to write. He argues that the way to know what to write is to read widely, take good notes and make connections between those notes, and then the ideas for things to write will eventually emerge from the resulting structure. Then, at some point, you take the relevant notes out of the system, arrange them in the order into a manuscript, and then edit over them until the text is finished. So, we never really sit down to write. We write parts of our texts every day as notes, and then we edit them into shape. That is a pretty controversial suggestion, but it’s also charming. Overall, this book is delightfully contrarian, asking the reader not to plan their writing but be guided by their professional intuition; not to brainstorm ideas, because the good ideas will be in their notes and not in their brain; not to worry about forgetting what they read because forgetting is actually a good thing; to work only on things they find interesting, and so on.

This book is not practical, but an attempt to justify the method and turn it into a writing philosophy. I like that choice, because that is much more interesting than a simple guide. The explanation for how to practically implement a Zettelkasten system takes up less than three pages of the book, and does not include any meaningful practical information about how to set it up on a computer. All of that can be found on the internet in much greater detail. I’ve heard Ahrens say in an interview that the reason he didn’t go into the technology too much is that he isn’t convinced there is a satisfying software solution yet; I agree. The section on writing a paper, Zettelkasten-style, is less than five pages. The rest of the book is trying to connect the methods to observations from pedagogy and psychology, and to lots of anecdotes. Investor Charlie Munger said something about knowledge? You bet it can be read as an endorsement of Zettelkasten!

Books about writing can reveal something about how they were written, and both these books do. In ”How to write a lot”, Silvia talks about his own writing schedule and even includes a photo of his workspace to illustrate the point that you don’t need fancy equipment. In ”How to take smart notes”, Ahrens gives an example of how this note taking methods led him to an idea:

This book is also written with the help of a slip-box. It was for example a note on ”technology, acceptance problems” that pointed out to me that the answer to the question why some people struggle to implement the slip-box could be found in a book on the history of the shipping container. I certainly would not have looked for that intentionally — doing research for a book on effective writing! This is just one of many ideas the slip-box pointed out to me.

If we can learn something from what kinds of text this method produces by looking at ”How to take smart notes”, it seems that the method might help make connections between different topics and gather illustrative anecdotes, because the book is full of those. This also seems to be something Ahrens values in a text. On the other hand, it also seems that the method might lead to disorganised text, because the book also is full of that. It is divided into four principles and six steps, but I can neither remember what the steps and principles are nor how they relate to each other. The principle of organisation seems to be free form elaboration and variation, rather than disposition. Maybe it would work well as a hypertext, preserving some of the underlying network structure.

But we don’t know what the direction of causality is here. Maybe Ahrens just writes in this style and likes this method. Maybe with different style choices or editing, a Zettelkasten-composed text will look just like any other academic text. It must be possible to write plain old IMRAD journal articles with this system too. Imagine I needed to write an introductory paragraph on genetic effects on growth in chickens and were storing my notes in a Zettelkasten; I go to a structure note about growth in chickens, pull out all my linked literature notes about different studies, all accompanied by my own short summaries of what they found. Seems like this could be pretty neat, even for such a modest intellectual task.

Finally, what is that one main practical recommendation that both books, despite their utterly different perspectives on writing, agree on? To make it a habit to write every day.

Literature

Sword, H. (2016). ‘Write every day!’: a mantra dismantled. International Journal for Academic Development, 21(4), 312-322.

Silvia, P. J. (2019). How to write a lot: A practical guide to productive academic writing. Second edition. American Psychological Association

Ahrens, S. (2017). How to take smart notes: One simple technique to boost writing, learning and thinking. North Charleston, SC: CreateSpace Independent Publishing Platform.

Theory in genetics

A couple of years ago, Brian Charlesworth published this essay about the value of theory in Heredity. He liked the same Sturtevant & Beadle quote that I liked.

Two outstanding geneticists, Alfred Sturtevant and George Beadle, started their splendid 1939 textbook of genetics (Sturtevant and Beadle 1939) with the remark ‘Genetics is a quantitative subject. It deals with ratios, and with the geometrical relationships of chromosomes. Unlike most sciences that are based largely on mathematical techniques, it makes use of its own system of units. Physics, chemistry, astronomy, and physiology all deal with atoms, molecules, electrons, centimeters, seconds, grams—their measuring systems are all reducible to these common units. Genetics has none of these as a recognizable component in its fundamental units, yet it is a mathematically formulated subject that is logically complete and self contained’.

This statement may surprise the large number of contemporary workers in genetics, who use high-tech methods to analyse the functions of genes by means of qualitative experiments, and think in terms of the molecular mechanisms underlying the cellular or developmental processes, in which they are interested. However, for those who work on transmission genetics, analyse the genetics of complex traits, or study genetic aspects of evolution, the core importance of mathematical approaches is obvious.

Maybe this comes a surprise to some molecularly minded biologists; I doubt those working adjacent to a field called ”biophysics” or trying to understand what on Earth a ”t-distributed stochastic neighbor embedding” does to turn single-cell sequences into colourful blobs will have missed that there are quantitative aspects to genetics.

Anyways, Sturtevant & Beadle (and Charlesworth) are thinking of another kind of quantitation: they don’t just mean that maths is useful to geneticists, but of genetics as a particular kind of abstract science with its own concepts. It’s the distinction between viewing genetics as chemistry and genetics as symbols. In this vein, Charlesworth makes the distinction between statistical estimation and mathematical modelling in genetics, and goes on to give examples of the latter by an anecdotal history models of genetic variation, eventually going deeper into linkage disequilibrium. It’s a fun read, but it doesn’t really live up to the title by spelling out actual arguments for mathematical models, other than the observation that they have been useful in population genetics.

The hypothetical recurring reader will know this blog’s position on theory in genetics: it is useful, not just for theoreticians. Consequently, I agree with Charlesworth that formal modelling in genetics is a good thing, and that there is (and ought to be more of) constructive interplay between data and theory. I like that he suggests that mathematical models don’t even have to be that sophisticated to be useful; even if you’re not a mathematician, you can sometimes improve your understanding by doing some sums. He then takes that back a little by telling a joke about how John Maynard Smith’s paper on hitch-hiking was so difficult that only two researchers in the country could be smart enough to understand it. The point still stands. I would add that this applies to even simpler models than I suspect that Charlesworth had in mind. Speaking from experience, a few pseudo-random draws from a binomial distribution can sometimes clear your head about a genetic phenomenon, and while this probably won’t amount to any great advances in the field, it might save you days of fruitless faffing.

As it happens, I also recently read this paper (Robinaugh et al. 2020) about the value of formal theory in psychology, and in many ways, it makes explicit some things that Charlesworth’s essay doesn’t spell out, but I think implies: We want our scientific theories to explain ”robust, generalisable features of the world” and represent the components of the world that give rise to those phenomena. Formal models, expressed in precise languages like maths and computational models are preferable to verbal models, that express the structure of a theory in words, because these precise languages make it easier to deduce what behaviour of the target system that the model implies. Charlesworth and Robinaugh et al. don’t perfectly agree. For one thing, Robinaugh et al. seem to suggest that a good formal model should be able to generate fake data that can be compared to empirical data summaries and give explanations of computational models, while Charlesworth seems to view simulation as an approximation one sometimes has to resort to.

However, something that occurred to me while reading Charlesworth’s essay was the negative framing of why theory is useful. This is how Charlesworth recommends mathematical modelling in population genetic theory, by approvingly repeating this James Crow quote:

I hope to have provided evidence that the mathematical modelling of population genetic processes is crucial for a proper understanding of how evolution works, although there is of course much scope for intuition and verbal arguments when carefully handled (The Genetical Theory of Natural Selection is full of examples of these). There are many situations in which biological complexity means that detailed population genetic models are intractable, and where we have to resort to computer simulations, or approximate representations of the evolutionary process such as game theory to produce useful results, but these are based on the same underlying principles. Over the past 20 years or so, the field has moved steadily away from modelling evolutionary processes to developing statistical tools for estimating relevant parameters from large datasets (see Walsh and Lynch 2017 for a comprehensive review). Nonetheless, there is still plenty of work to be done on improving our understanding of the properties of the basic processes of evolution.

The late, greatly loved, James Crow used to say that he had no objection to graduate students in his department not taking his course on population genetics, but that he would like them to sign a statement that they would not make any pronouncements about evolution. There are still many papers published with confused ideas about evolution, suggesting that we need a ‘Crow’s Law’, requiring authors who discuss evolution to have acquired a knowledge of basic population genetics.

This is one of the things I prefer about Robinaugh et al.’s account: To them, theory is not mainly about clearing up confusion and wrongness, but about developing ideas by checking their consistency with data, and exploring how they can be modified to be less wrong. And when we follow Charlesworth’s anecdotal history of linked selection, it can be read as sketching a similar path. It’s not a story about some people knowing ”basic population genetics” and being in the right, and others now knowing it and being confused (even if that surely happens also); it’s about a refinement of models in the face of data — and probably vice versa.

If you listen to someone talking about music theory, or literary theory, they will often defend themselves against the charge that theory drains their domain of the joy and creativity. Instead, they will argue that theory helps you appreciate the richness of music, and gives you tools to invent new and interesting music. You stay ignorant of theory at your own peril, not because you risk doing things wrong, but because you risk doing uninteresting rehashes, not even knowing what you’re missing. Or something like that. Adam Neely (”Why you should learn music theory”, YouTube video) said it better. Now, the analogy is not perfect, because the relationship between empirical data and theory in genetics is such that the theory really does try to say true or false things about the genetics in a way that music theory (at least as practiced by music theory YouTubers) does not. I still think there is something to be said for theory as a tool for creativity and enjoyment in genetics.

Literature

Charlesworth, B. (2019). In defence of doing sums in genetics. Heredity, 123(1), 44-49.

Robinaugh, D., Haslbeck, J., Ryan, O., Fried, E. I., & Waldorp, L. (2020). Invisible hands and fine calipers: A call to use formal theory as a toolkit for theory construction. Paper has since been published in a journal, but I read the preprint.

Significance+novelty

I’ve had reasons to read and think more about research grant applications over the last years; I’ve written some, exchanged feedback with colleagues, and I was on one of the review panels for Vetenskapsrådet last year. As a general observation, it appears that I’m not the only one who struggles with explaining the ”Significance and novelty” of my work. That’s a pretty banal observation. But why is that?

It’s easy to imagine that this difficulty is just because of the curse of knowledge, that researchers are so deeply invested in our research topics that it is hard for us to imagine anyone not intuitively understanding what topic X is about, and how vital this is to humanity. Oh, those lofty scientists levitating in their mushroom towers! I am sure that is partially right; the curse of knowledge is a big problem when writing about your science, but there is a bigger problem.

If we look at statements of significance (for example in my own early drafts), it is pretty common to see significance and novelty established in a disembodied way:

This work is significant because topic X is a Big Problem.

This establishes that the sub-field encompassing the work is important in a general way.

This work is novel because, despite sustained research, no-one has yet done experiment Y in species Z with approach Å.

This establishes that there is a particular gap in the sub-sub-field where this research fits.

What these sentences fail to establish is the causal chain that the reader cares about: Will performing this research, at this time, make a worthwhile contribution to solving the Big Problem?

And there might be a simple explanation: The kind of reasoning required here is unique to the grant application. When writing papers, it is sufficient to establish that the area around the work is important and that the work ”… offers insights …” in some manner. After all, the insights are offered right there in the paper. The reader can look at them and figure out the value for themselves. The reader of a grant application can’t, because the insights have not materialised yet.

When planning new work and convincing your immediate collaborators that the work is worthwhile pursuing, you also don’t have to employ these kinds of arguments. The colleagues are likely motivated by other factors, like the direct implications for their work (and cv), how fun the new project will be, or how much they’d like to work with you. Again, the reader of the grant application needs another kind of convincing.

Thankfully, the funders help out. Here are some of the questions the VR peer review handbook (pdf) lists, that pertain to significance and novelty:

To what extent does the proposed project define new, interesting scientific questions?

To what extent does the proposed project use new ways and methods to address important scientific questions?

When applicable, is the proposed development of methods or techniques of high scientific significance? Does the proposed development allow new scientific questions to be addressed?

Maybe that helps. See you around, I need to go practice explaining how my work leads to new scientific questions.

Reflektioner om högskolepedagogik: Samuel Bengmark om alternerande föreläsningar

I december förra året kom Samuel Bengmark från Chalmers och Göteborgs universitet på Zoom-besök till oss på SLU för att hålla ett lunchseminarium med titlen: ”Föreläsningar — en utdöende undervisningsform?”

Bengmark beskrev vad han kallar ”alternerande föreläsningar”, det vill säga pass som består av en blandning av föreläsning och övningsuppgifter för studenterna att arbeta med, som varvas med säg 10 minuter föreläsning, 5 minuter övning, och så vidare. När föreläsningarna äger rum fysiskt i en sal delar han han ut uppgiftslappar att skriva på. När föreläsningarna äger rum i videokonferens använder han break-out rooms för att dela upp studenter i virtuella smågrupper och Mentimeter för att ställa frågor och sammanställa svaren. Det senare är förresten ungefär vad jag gjorde med de föreläsningar i genomik jag höll förra terminen, även om jag hade något färre inslag av övningar än Bengmark.

Han gick igenom några problem som kan uppstå under en föreläsning (att åhöraren fastnar på något hen inte förstår, faran med att se en färdig lösning på ett problem utan att tänka igenom den själv, och inte minst att ingen orkar lyssna någon längre stund på någon som pratar, särskilt inte under en videokonferens) och hur inslag av övning under föreläsnigen skulle kunna hjälpa. Han pratade också lite om korrelationer mellan kursvärderingar: de studenter som gillar kursen gillar också arbetblad; de studenter som gillar att ha föreläsningar förinspelade på video gillar inte arbetsblad.

Det märkliga med seminariet var inramningen som ett försvar av föreläsningsformen. Bengmark började med att redogöra för kritiken mot föreläsningar, och placera föreläsningen längst ner på vad han kallar ”den informella didaktiska topplistan”, efter återkoppling, kamratdiskussioner och så vidare. Det ligger nog något i det. En docerande föreläsare får ibland stå som metonymi för allt som är dåligt med högre utbildning; föreläsningen som form är kanske mer utskälld än den förtjänar. Men titeln har inte mycket med innehållet att göra. Är föreläsningen en utdöende undervisningsform? Det verkar inte så. Och Bengmarks angreppssätt för att försvara föreläsningen mot kritik verkar vara just att ägna mindre tid åt att föreläsa och mer åt att låta studenter göra själva och diskutera med varandra.

Foto av mina anteckningar

Mina anteckningar.

Det förefaller vara ungefär samma seminarium som finns inspelat hos Nationellt center för matematikutbildning vid Göteborgs universitet. Jag tycker inte inspelningen riktigt gör seminariet rättvisa, men det finns där om man vill lyssna.

The Fulsome Principle

”If it be aught to the old tune, my lord,
It is as fat and fulsome to mine ear
As howling after music.”
(Shakespeare, The Twelfth Night)

There are problematic words that can mean opposite things, I presume either because two once different expressions meandered in the space of meaning until they were nigh indistinguishable, or because something that already had a literal meaning went and became ironic. We can think of our favourites, like a particular Swedish expression that either means that you will get paid or not, or ”fulsome”. Is ”fulsome praise” a good thing (Merriam Webster Usage Note)?

Better avoid the ambiguity. I think this is a fitting name for an observation about language use.

The Fulsome Principle: smart people will gladly ridicule others for breaking supposed rules that are in fact poorly justified.

That is, if we take any strong position about what ”fulsome” means that doesn’t acknowledge the ambiguity, we are following a rule that is poorly justified. If we make fun of anyone for getting the rule wrong, condemning them for as misusing and degrading the English language, we are embarrassingly wrong. We are also in the company of many other smart people who snicker before checking the dictionary. It could also be called the Strunk & White principle.

This is related to:

The Them Principle: If you think something sounds like a novel misuse and degradation of language, chances are it’s in Shakespeare.

This has everything to do with language use in science. How many times have you heard geneticists or evolutionary biologists haranguing some outsider to their field, science writer or student for misusing ”gene”, ”fitness”, ”adaptation” or similar? I would suspect: Many. How many times was the usage, in fact, in line with how the word is used in an adjacent sub-subfield? I would suspect: Also, many.

In ”A stylistic note” at the beginning of his book The Limits of Kindness (Hare 2013), philosopher Caspar Hare writes:

I suspect that quite often, when professional philosophers use specialized terms, they have subtly different senses of those terms in mind.

One example, involving not-so-subtly-different senses of a not-very-specialized term: We talk a great deal about biting the bullet. For example, ”I confronted David Lewis with my damning objection to modal realism, and he bit the bullet.” I have asked a number of philosophers about what, precisely, this means, and received a startling range of replies.

Around 70% say that the metaphor has to do with surgery. … So, in philosophy, for you to bite the bullet is for you to grimly accept seemingly absurd consequences of the theory you endorse. This is, I think, the most widely understood sense of the term.
/…/

Some others say that the metaphor has to do with injury … So in philosophy, for you to acknowledge that you are biting the bullet is for you to acknowledge that an objection has gravely wounded your theory.

/…/

One philosopher said to me that the metaphor has to do with magic. To bite a bullet is to catch a bullet, Houdini-style, in your teeth. So, in philosophy, for you to bite the bullet is for you to elegantly intercept a seemingly lethal objection and render it benign.

/…/

I conclude from my highly unscientific survey that, more than 30 percent of the time, when a philosopher claims to be ”biting the bullet,” a small gap opens up between what he or she means and what his or her reader or listener understands him or her to mean.

And I guess these small gaps in understanding are more common than we normally think.”

Please, don’t go back to my blog archive and look for cases of me railing against someone’s improper use of scientific language, because I’m sure I’ve done it too many times. Mea maxima culpa.

The word ”genome”

The sources I’ve seen attribute the coinage of ”genome” to botanist Hans Winkler (1920, p. 166).

The pertinent passage goes:

Ich schlage vor, für den haploiden Chromosomensatz, der im Verein mit dem zugehörigen Protoplasma die materielle Grundlage der systematischen Einheit darstellt den Ausdruck: das Genom zu verwenden … I suggest to use the expression ”the genome” for the haploid set of chromosomes, which together with the protoplasm it belongs with make up the material basis of the systematic unit …

That’s good, but why did Winkler need this term in the first place? In this chapter, he is dealing with the relationship between chromosome number and mode of reproduction. Of course, he’s going to talk about hybridization and ploidy, and he needs some terms to bring order to the mess. He goes on to coin a couple of other concepts that I had never heard of:

… und Kerne, Zellen und Organismen, in denen ein gleichartiges Genom mehr als einmal in jedem Kern vorhanden ist, homogenomatisch zu nennen, solche dagegen, die verschiedenartige Genome im Kern führen, heterogenomatisch.

So, a homogenomic organism has more than one copy of the same genome in its nuclei, while a heterogenomic organism has multiple genomes. He also suggests you could count the genomes, di-, tri- up to polygenomic organisms. He says that this is a different thing than polyploidy, which is when an organism has multiples of a haploid chromosome set. Winkler’s example: A hybrid between a diploid species with 10 chromosomes and another diploid species with 16 chromosomes might have 13 chromosomes and be polygenomic but not polyploid.

These terms don’t seem to have stuck as much, but I found them used here en there, for example in papers on bananas (Arvanitoyannis et al. 2008) and cotton (Brown & Menzel 1952); cooking bananas are heterogenomic.

This only really makes sense in cases with recent hybridisation, where you can trace different chromosomes to origins in different species. You need to be able to trace parts of the hybrid genome of the banana to genomes of other species. Otherwise, the genome of the banana just the genome of the banana.

Analogously, we also find polygenomes in this cancer paper (Navin et al. 2010):

We applied our methods to 20 primary ductal breast carcinomas, which enable us to classify them according to whether they appear as either monogenomic (nine tumors) or polygenomic (11 tumors). We define ”monogenomic” tumors to be those consisting of an apparently homogeneous population of tumor cells with highly similar genome profiles throughout the tumor mass. We define ”polygenomic” tumors as those containing multiple tumor subpopulations that can be distinguished and grouped by similar genome structure.

This makes sense; if a tumour has clones of cells in it with a sufficiently rearranged genome, maybe it is fair to describe it as a tumour with different genomes. It raises the question what is ”sufficiently” different for something to be a different genome.

How much difference can there be between sequences that are supposed to count as the same genome? In everything above, we have taken a kind of typological view: there is a genome of an individual, or a clone of cells, that can be thought of as one entity, despite the fact that every copy of it, in every different cell, is likely to have subtle differences. Philosopher John Dupré (2010), in ”The Polygenomic Organism”, questions what we mean by ”the genome” of an organism. How can we talk about an organism having one genome or another, when in fact, every cell in the body goes through mutation (actually, Dupré spends surprisingly little time on somatic mutation but more on epigenetics, but makes a similar point), sometimes chimerism, sometimes programmed genome rearrangements?

The genome is related to types of organism by attempts to find within it the essence of a species or other biological kind. This is a natural, if perhaps naïve, interpretation of the idea of the species ‘barcode’, the use of particular bits of DNA sequence to define or identify species membership. But in this paper I am interested rather in the relation sometimes thought to hold between genomes of a certain type and an individual organism. This need not be an explicitly essentialist thesis, merely the simple factual belief that the cells that make up an organism all, as a matter of fact, have in common the inclusion of a genome, and the genomes in these cells are, barring the odd collision with a cosmic ray or other unusual accident, identical.

Dupré’s answer is that there probably isn’t a universally correct way to divide living things into individuals, and what concept of individuality one should use really depends on what one wants to do with it. I take this to mean that it is perfectly fine to gloss over real biological detail, but that we need to keep in mind that they might unexpectedly start to matter. For example, when tracing X chromosomes through pedigrees, it might be fine to ignore that X-inactivation makes female mammals functionally mosaic–until you start looking at the expression of X-linked traits.

Photo of calico cat in Amsterdam by SpanishSnake (CC0 1.0). See, I found a reason to put in a cat picture!

Finally, the genome exists not just in the organism, but also in the computer, as sequences, maps and obscure bioinformatics file formats. Arguably, keeping the discussion above in mind, the genome only exists in the computer, as a scientific model of a much messier biology. Szymanski, Vermeulen & Wong (2019) investigate what the genome is by looking at how researchers talk about it. ”The genome” turns out to be many things to researchers. Here they are writing about what happened when the yeast genetics community created a reference genome.

If the digital genome is not assumed to solely a representation of a physical genome, we might instead see ”the genome” as a discursive entity moving from the cell to the database but without ever removing ”the genome” from the cell, aggregating rather than excluding. This move and its inherent multiplying has consequences for the shape of the community that continues to participate in constructing the genome as a digital text. It also has consequences for the work the genome can perform. As Chadarevian (2004) observes for the C. elegans genome sequence, moving the genome from cell to database enables it to become a new kind of mapping tool …

/…/

Consequently, the informational genome can be used to manufacture coherence across knowledge generated by disparate labs by making it possible to line up textual results – often quite literally, in the case of genome sequences as alphabetic texts — and read across them.

/…/

Prior to the availability of the reference genome, such coherence across the yeast community was generated by strain sharing practices and standard protocols and notation for documenting variation from the reference strain, S288C, authoritatively embodied in living cells housed at Mortimer’s stock center. After the sequencing project, part of that work was transferred to the informational, textual yeast genome, making the practice of lining up and making the same available to those who worked with the digital text as well as those who worked with the physical cell.

And that brings us back to Winkler: What does the genome have in common? That it makes up the basis for the systematic unit, that it belongs to organisms that we recognize as closely related enough to form a systematic unit.

Literature

Winkler H. (1920) Verbreitung und Ursache der Parthenogenesis im Pflanzen- und Tierreiche.

Arvanitoyannis, Ioannis S., et al. ”Banana: cultivars, biotechnological approaches and genetic transformation.” International journal of food science & technology 43.10 (2008): 1871-1879.

Navin, Nicholas, et al. ”Inferring tumor progression from genomic heterogeneity.” Genome research 20.1 (2010): 68-80.

Brown, Meta S., and Margaret Y. Menzel. ”Polygenomic hybrids in Gossypium. I. Cytology of hexaploids, pentaploids and hexaploid combinations.” Genetics 37.3 (1952): 242.

Dupré, John. ”The polygenomic organism.” The Sociological Review 58.1_suppl (2010): 19-31.

Szymanski, Erika, Niki Vermeulen, and Mark Wong. ”Yeast: one cell, one reference sequence, many genomes?.” New Genetics and Society 38.4 (2019): 430-450.

A model of polygenic adaptation in an infinite population

How do allele frequencies change in response to selection? Answers to that question include ”it depends”, ”we don’t know”, ”sometimes a lot, sometimes a little”, and ”according to a nonlinear differential equation that actually doesn’t look too horrendous if you squint a little”. Let’s look at a model of the polygenic adaptation of an infinitely large population under stabilising selection after a shift in optimum. This model has been developed by different researchers over the years (reviewed in Jain & Stephan 2017).

Here is the big equation for allele frequency change at one locus:

\dot{p}_i = -s \gamma_i p_i q_i (c_1 - z') - \frac{s \gamma_i^2}{2} p_i q_i (q_i - p_i) + \mu (q_i - p_i )

That wasn’t so bad, was it? These are the symbols:

 • the subscript i indexes the loci,
 • \dot{p} is the change in allele frequency per time,
 • \gamma_i is the effect of the locus on the trait (twice the effect of the positive allele to be precise),
 • p_i is the frequency of the positive allele,
 • q_i the frequency of the negative allele,
 • s is the strength of selection,
 • c_1 is the phenotypic mean of the population; it just depends on the effects and allele frequencies
 • \mu is the mutation rate.

This breaks down into three terms that we will look at in order.

The directional selection term

-s \gamma_i p_i q_i (c_1 - z')

is the term that describes change due to directional selection.

Apart from the allele frequencies, it depends on the strength of directional selection s, the effect of the locus on the trait \gamma_i and how far away the population is from the new optimum (c_1 - z'). Stronger selection, larger effect or greater distance to the optimum means more allele frequency change.

It is negative because it describes the change in the allele with a positive effect on the trait, so if the mean phenotype is above the optimum, we would expect the allele frequency to decrease, and indeed: when

(c_1 - z') < 0

this term becomes negative.

If you neglect the other two terms and keep this one, you get Jain & Stephan's "directional selection model", which describes behaviour of allele frequencies in the early phase before the population has gotten close to the new optimum. This approximation does much of the heavy lifting in their analysis.

The stabilising selection term

-\frac{s \gamma_i^2}{2} p_i q_i (q_i - p_i)

is the term that describes change due to stabilising selection. Apart from allele frequencies, it depends on the square of the effect of the locus on the trait. That means that, regardless of the sign of the effect, it penalises large changes. This appears to make sense, because stabilising selection strives to preserve traits at the optimum. The cubic influence of allele frequency is, frankly, not intuitive to me.

The mutation term

Finally,

\mu (q_i - p_i )

is the term that describes change due to new mutations. It depends on the allele frequencies, i.e. how of the alleles there are around that can mutate into the other alleles, and the mutation rate. To me, this is the one term one could sit down and write down, without much head-scratching.

Walking in allele frequency space

Jain & Stephan (2017) show a couple of examples of allele frequency change after the optimum shift. Let us try to draw similar figures. (Jain & Stephan don’t give the exact parameters for their figures, they just show one case with effects below their threshold value and one with effects above.)

First, here is the above equation in R code:

pheno_mean <- function(p, gamma) {
 sum(gamma * (2 * p - 1))
}

allele_frequency_change <- function(s, gamma, p, z_prime, mu) {
 -s * gamma * p * (1 - p) * (pheno_mean(p, gamma) - z_prime) +
  - s * gamma^2 * 0.5 * p * (1 - p) * (1 - p - p) +
  mu * (1 - p - p)
}

With this (and some extra packaging; code on Github), we can now plot allele frequency trajectories such as this one, which starts at some arbitrary point and approaches an optimum:

Animation of alleles at two loci approaching an equilibrium. Here, we have two loci with starting frequencies 0.2 and 0.1 and effect size 1 and 0.01, and the optimum is at 0. The mutation rate is 10-4 and the strength of selection is 1. Animation made with gganimate.

Resting in allele frequency space

The model describes a shift from one optimum to another, so we want want to start at equilibrium. Therefore, we need to know what the allele frequencies are at equilibrium, so we solve for 0 allele frequency change in the above equation. The first term will be zero, because

(c_1 - z') = 0

when the mean phenotype is at the optimum. So, we can throw away that term, and factor the rest equation into:

(1 - 2p) (-\frac{s \gamma ^2}{2} p(1-p) + \mu) = 0

Therefore, one root is p = 1/2. Depending on your constitution, this may or may not be intuitive to you. Imagine that you have all the loci, each with a positive and negative allele with the same effect, balanced so that half the population has one and the other half has the other. Then, there is this quadratic equation that gives two other equilibria:

\mu - \frac{s\gamma^2}{2}p(1-p) = 0
\implies p = \frac{1}{2} (1 \pm \sqrt{1 - 8 \frac{\mu}{s \gamma ^2}})

These points correspond to mutation–selection balance with one or the other allele closer to being lost. Jain & Stephan (2017) show a figure of the three equilibria that looks like a semicircle (from the quadratic equation, presumably) attached to a horizontal line at 0.5 (their Figure 1). Given this information, we can start our loci out at equilibrium frequencies. Before we set them off, we need to attend to the effect size.

How big is a big effect? Hur långt är ett snöre?

In this model, there are big and small effects with qualitatively different behaviours. The cutoff is at:

\hat{\gamma} = \sqrt{ \frac{8 \mu}{s}}

If we look again at the roots to the quadratic equation above, they can only exist as real roots if

\frac {8 \mu}{s \gamma^2} < 1

because otherwise the expression inside the square root will be negative. This inequality can be rearranged into:

\gamma^2 > \frac{8 \mu}{s}

This means that if the effect of a locus is smaller than the threshold value, there is only one equilibrium point, and that is at 0.5. It also affects the way the allele frequency changes. Let us look at two two-locus cases, one where the effects are below this threshold and one where they are above it.

threshold <- function(mu, s) sqrt(8 * mu / s)

threshold(1e-4, 1)
[1] 0.02828427

With mutation rate of 10-4 and strength of selection of 1, the cutoff is about 0.028. Let our ”big” loci have effect sizes of 0.05 and our small loci have effect sizes of 0.01, then. Now, we are ready to shift the optimum.

The small loci will start at an equilibrium frequency of 0.5. We start the large loci at two different equilibrium points, where one positive allele is frequent and the other positive allele is rare:

get_equilibrium_frequencies <- function(mu, s, gamma) {
 c(0.5,
  0.5 * (1 + sqrt(1 - 8 * mu / (s * gamma^2))),
  0.5 * (1 - sqrt(1 - 8 * mu / (s * gamma^2))))
}

(eq0.05 <- get_equilibrium_frequencies(1e-4, 1, 0.05))
[1] 0.50000000 0.91231056 0.08768944
get_equlibrium_frequencies(1e-4, 1, 0.01)
[1] 0.5 NaN NaN

Look at them go!

These animations show the same qualitative behaviour as Jain & Stephan illustrate in their Figure 2. With small effects, there is gradual allele frequency change at both loci:

However, with large effects, one of the loci (the one on the vertical axis) dramatically changes in allele frequency, that is it’s experiencing a selective sweep, while the other one barely changes at all. And the model will show similar behaviour when the trait is properly polygenic, with many loci, as long as effects are large compared to the (scaled) mutation rate.

Here, I ran 10,000 time steps; if we look at the phenotypic means, we can see that they still haven’t arrived at the optimum at the end of that time. The mean with large effects is at 0.089 (new optimum of 0.1), and the mean with small effects is 0.0063 (new optimum: 0.02).

Let’s end here for today. Maybe another time, we can return how this model applies to actually polygenic architectures, that is, with more than two loci. The code for all the figures is on Github.

Literature

Jain, K., & Stephan, W. (2017). Modes of rapid polygenic adaptation. Molecular biology and evolution, 34(12), 3169-3175.

The genomic scribe in hyperspace

When I was in school (it must have been in gymnasiet, roughly corresponding to secondary school or high school), I remember giving a presentation on a group project about the human genome project, and using the illiterate copyist analogy. After sequencing the human genome, we are able to blindly copy the text of life; we still need to learn to read it. At this point, I had no clue whatsoever that I would be working in genetics in the future. I certainly felt very clever coming up with that image. I must have read it somewhere.

If it is true that the illiterate scribe is a myth, and they must have had at least some ability to read, that makes the analogy more apt: even in 2003, researchers actually had a fairly good idea of how to read certain aspects of genetics. The genetic code is from 1961, for crying out loud (Yanofsky 2007)!

My classroom moment must have been around 2003, which is the year the ENCODE project started, aiming to do just that: create an encyclopedia (or really, a critical apparatus) of the human genome. It’s still going: a drove of papers from its third phase came out last year, and apparently it’s now in the fourth phase. ENCODE can’t be a project in the usual sense of a planned undertaking with a defined goal, but rather a research programme in the general direction of ”a comprehensive parts list of functional elements in the human genome” (ENCODE FAQ). Along with the phase 3 empirical papers, they published a fun perspective article (The ENCODE Project Consortium et al. 2020).

ENCODE commenced as an ambitious effort to comprehensively annotate the elements in the human genome, such as genes, control elements, and transcript isoforms, and was later expanded to annotate the genomes of several model organisms. Mapping assays identified biochemical activities and thus candidate regulatory elements.

The age means that ENCODE has lived through generations of genomic technologies. Phase 1 was doing functional genomics with microarrays, which now sounds about as quaint as doing it with blots. Nowadays, they have CRISPR-based editing assays and sequencing methods for chromosome 3D structure that just seem to keep adding Cs to their acronyms.

Last time I blogged about the ENCODE project was in 2013 (in Swedish), in connection with the opprobrium about junk DNA. If you care about junk DNA, check out Sean Eddy’s FAQ (Eddy 2012). If you still want to be angry about what percentage of the genome has function, what gene concepts are useful and the relationship between quantitative genetics and genomics, check out this Nature Video. It’s funny, because the video pre-empts some of the conclusions of the perspective article.

The video says: to do many of the potentially useful things we want to do with genomes (like sock cancer in the face, presumably), we need to look at individual differences (”between you, and you, and you”) and how they relate to traits. And an encyclopedia, great as it may be, is not going to capture that.

The perspective says:

It is now apparent that elements that govern transcription, chromatin organization, splicing, and other key aspects of genome control and function are densely encoded in the human genome; however, despite the discovery of many new elements, the annotation of elements that are highly selective for particular cell types or states is lagging behind. For example, very few examples of condition-specific activation or repression of transcriptional control elements are currently annotated in ENCODE. Similarly, information from human fetal tissue, reproductive organs and primary cell types is limited. In addition, although many open chromatin regions have been mapped, the transcription factors that bind to these sequences are largely unknown, and little attention has been devoted to the analysis of repetitive sequences. Finally, although transcript heterogeneity and isoforms have been described in many cell types, full-length transcripts that represent the isoform structure of spliced exons and edits have been described for only a small number of cell types.

That is, the future of genomics is in variation. We want to know about: organismic/developmental background (cell lines vs primary vs induced vs tissue), environmental variation (condition-dependence), genetic variation (gene editing assays that change local genetic variants, the genetic background of different cell line and human genomes), dynamics (time and induction). To put it in plain terms: We need to know how the genome regulation of different cells and individuals are different, and what that does to them. To put it in fancy terms: we are moving towards cellular phenomics, quantitative genomics, and an ever-expanding hypercube of data.

Literature

Eddy, S. R. (2012). The C-value paradox, junk DNA and ENCODE. Current biology, 22(21), R898-R899.

ENCODE Project Consortium, Snyder, M. P., Gingeras, T. R., Moore, J. E., Weng, Z., Gerstein, M. B., Ren, B., … & Myers, R. M. (2020). Perspectives on ENCODE. Nature, 583(7818), 693-698.

Yanofsky, C. (2007). Establishing the triplet nature of the genetic code. Cell, 128(5), 815-818.